Tarieven voor Bewindvoering 2016 (inclusief BTW)

(BRON: Staatscourant)

De tarieven voor professioneel beschermingsbewind zijn bepaald door het landelijk overleg kantonrechters (LOK).

Voor het opstarten van het beschermingsbewind wordt eenmalig (aanvangswerkzaamheden) een bedrag van € 628,47 (-/- € 157,06 zonder zitting) in rekening gebracht.
Het jaarlijks honorarium voor beschermingsbewindvoering bedraagt € 1.335,48

Verder dient u rekening te houden met eenmalige griffierechten ( € 78,-).

In bepaalde gevallen is het mogelijk om een vergoeding van deze kosten op basis van de WWB (bijzondere bijstand) te krijgen.
Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw gemeente. Indien er recht bestaat op vergoeding van deze kosten vragen wij dit jaarlijks aan.

Professioneel bewindvoerder

Standaard beloning (17 uur)
Beloning in een bewind met problematische schulden (17u + 5u)

Aanvangswerkzaamheden
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning
Beheer Persoongebonden Budget (PGB)
Opmaken eindrekening & verantwoording

Jaarbeloning

€ 1.335,48
€ 1.728,24

€ 628,47
€ 471,30
€ 392,77
€ 589,15
€ 235,71

Maand

€ 111,42
€ 144,20

Uur

€ 78,53
€ 78,53

Professioneel bewindvoerder (2-pers. huishouden)

Beide standaard beloning
Standaard + Schulden
Schulden + Schulden

Aanvangswerkzaamheden
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning
Beheer Persoongebonden Budget (PGB)
Opmaken eindrekening & verantwoording

Jaarbeloning

€ 1.602,65
€ 1.838,23
€ 2.073,94

€ 754,19
€ 565,68
€ 392,77
€ 589,15
€ 282,78

Maand

€ 133,714
€ 153,37
€ 173,03

Uur

€ 78,53
€ 78,53
€ 78,53

Professioneel curator of combinatie bewindvoerder & mentor (1pers.)

Standaard beloning (90% van 17u+17u)
Beloning in een bewind met problematische schulden (90% van 17u + 22u)

Aanvangswerkzaamheden
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning
Beheer Persoongebonden Budget (PGB)
Opmaken eindrekening & verantwoording

Jaarbeloning

€ 2.403,91
€ 2.757,35

€ 1.131.23
€ 989.78
€ 392,76
€ 589,14
€ 235,71

Maand

€ 200,56
€ 230,57

Uur

€ 78,53
€ 78,53

Combinatie professioneel curator/bewindvoerder (2 pers. huishouden)

Standaard curatele + standaard bewind
Standaard curatele + schuldenbewind
Schulden curatele + standaard bewind
Schulden curatele + schuldenbewind

Aanvangswerkzaamheden
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden
Verhuizing/verkoop/ontruiming woning
Beheer Persoongebonden Budget (PGB)
Opmaken eindrekening & verantwoording

Jaarbeloning

€ 2.670,95
€ 2.906,66
€ 2.867,34
€ 3.103,05

€ 1.256,95
€ 1.084,16
€ 392,77
€ 589,15
€ 282,78

Maand

€ 228,85
€ 242,51
€ 239,23
€ 258,89

Kosten budgetbeheer

Uw gemiddelde netto inkomen per maand bedraagt:

Niet meer dan € 900,00
Tussen de € 900,00 en € 1300,00
€ 1700,00 of meer

Entreevergoeding € 350,00
Advies en bijzondere dienstverlening volgens uurtarief € 60,00

Maand

€ 66,55
€ 78,53
€ 90,75

Beheervergoeding

Onder de beheervergoeding vallen de maandelijkse standaard handelingen zoals overboekingen, controles, verantwoording, normale contacten met cliënt, bank en debiteuren/crediteuren.

Entreevergoeding

Voor de diensten die wij verlenen, rekenen wij een entreevergoeding:

  1. een intakegesprek met cliënt
  2. het maken van een beheerplan
  3. het openen van een beheerrekening
  4. het omzetten van uw inkomsten
  5. de uitgaven naar beheerrekening
  6. het omzetten van uw post

Bijzondere dienstverlening

Naast de normale dienstverlening, kunnen wij meer voor u doen, Deze diensten vallen niet onder bovengenoemde standaardhandelingen, het gaat dan om diensten zoals:

  1. op verzoek van zaken afhandelen zoals belastingaangifte, aanvraag bijzondere bijstand, kwijtschelding OZB, aanvraag huur-/zorgtoeslag etc
  2. schuldeninventarisatie
  3. extra cliëntencontacten of besprekingen met derden
*Deze tarieven zijn inclusief BTW.

Praesidium Beheer Hengelo met Logo VeWeVe