Branche Vereniging Horus

Beschermingsbewind, Curatele en Budgetbeheer.

Beschermingsbewind in oost Nederland.

Beschermingsbewind

Wanneer iemand niet in staat is om op een verantwoorde
manier zélf zijn financiën te regelen kan de Kantonrechter
een bewind over zijn geld en goederen uitspreken. Dit betekent
dat een bewindvoerder het financiële beheer gaat uitvoeren.

Bewindvoering creëert overzicht in (problematische) financiële
situaties en streeft ernaar rust te brengen in het leven van de
onderbewindgestelde persoon zodat zij zich kunnen focussen
op andere gebieden in hun bestaan. Beschermingsbewind
is een financiële maatregel.


Een meerderjarige is zelf verantwoordelijk voor alles wat hij doet.
Vanaf 18 jaar is iemand handelingsbekwaam en kan zelfstandig
(zonder toestemming van ouders of voogd) rechtshandelingen
verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid.

Neem contact met ons op.

074 – 711 3405

beheer@praesidiumbeheer.nl

Wie zijn wij?

Wij zijn een klein professioneel kantoor voor bewindvoering welke gevestigd is in Hengelo (Ov.). Ons werkgebied is Twente en Gelderland. Wij voldoen aan de kwaliteitseisen van april 2014. Doordat wij een klein kantoor zijn kunnen wij u een optimale persoonlijke aandacht geven en bezoeken wij aan huis. Uw contactpersoon is altijd op de hoogte van uw situatie.

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind ook wel civiel bewind genoemd, is een wettelijke beschermingsmaatregel
(Boek 1 Titel 19 BW) en is bedoeld ter bescherming van het vermogen (het geld en de goederen) van de persoon die onder bewind is gesteld.

Budgetbeheer

Met budgetbeheer brengen we orde op geldzaken en proberen we te zorgen dat eventuele schulden niet verder oplopen. Budgetbeheer kun je zelf aanvragen. Daarentegen wordt bij bewindvoering een bewindvoerder  aangesteld door de kantonrechter. Dit is dan ook direct het grootste verschil tussen bewindvoering en budgetbeheer.

Praesidium Beheer

René van de Kolk

Bewindvoerder